معنی و ترجمه کلمه کوه مقدس اورشلیم به انگلیسی کوه مقدس اورشلیم یعنی چه

کوه مقدس اورشلیم

zion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها