معنی و ترجمه کلمه کوچک شمارى خود به انگلیسی کوچک شمارى خود یعنی چه

کوچک شمارى خود

self depreciation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها