معنی و ترجمه کلمه کوچگر به انگلیسی کوچگر یعنی چه

کوچگر

migrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها