معنی و ترجمه کلمه کوکتیل مرکب از ویسکى و شکر و آب لیمو به انگلیسی کوکتیل مرکب از ویسکى و شکر و آب لیمو یعنی چه

کوکتیل مرکب از ویسکى و شکر و آب لیمو

whiskey sour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها