معنی و ترجمه کلمه کوک برجسته و قلابى به انگلیسی کوک برجسته و قلابى یعنی چه

کوک برجسته و قلابى

purl


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها