معنی و ترجمه کلمه کیسه آبگونه به انگلیسی کیسه آبگونه یعنی چه

کیسه آبگونه

hydatid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها