معنی و ترجمه کلمه کینه جویى کردن به انگلیسی کینه جویى کردن یعنی چه

کینه جویى کردن

avenge
revenge
wrathful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها