معنی و ترجمه کلمه گاجره به انگلیسی گاجره یعنی چه

گاجره

safflower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها