معنی و ترجمه کلمه گادولینیم به انگلیسی گادولینیم یعنی چه

گادولینیم

Gadolinium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها