معنی و ترجمه کلمه گاراژ دار به انگلیسی گاراژ دار یعنی چه

گاراژ دار

common carrier
garageman
wagoner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها