معنی و ترجمه کلمه گارد سلطنتى محافظ جان پادشاه انگلیس به انگلیسی گارد سلطنتى محافظ جان پادشاه انگلیس یعنی چه

گارد سلطنتى محافظ جان پادشاه انگلیس

yeoman of the guard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها