معنی و ترجمه کلمه گارى بارکش به انگلیسی گارى بارکش یعنی چه

گارى بارکش

trolley
trolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها