معنی و ترجمه کلمه گازر به انگلیسی گازر یعنی چه

گازر

launderer
laundryman
tubber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها