معنی و ترجمه کلمه گاز جنگى به انگلیسی گاز جنگى یعنی چه

گاز جنگى

war gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها