معنی و ترجمه کلمه گاز ذغال سنگ به انگلیسی گاز ذغال سنگ یعنی چه

گاز ذغال سنگ

coal gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها