معنی و ترجمه کلمه گاز سمى به انگلیسی گاز سمى یعنی چه

گاز سمى

poison gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها