معنی و ترجمه کلمه گاز هلیوم به انگلیسی گاز هلیوم یعنی چه

گاز هلیوم

Helium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها