معنی و ترجمه کلمه گاز پانسمان به انگلیسی گاز پانسمان یعنی چه

گاز پانسمان

gauze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها