معنی و ترجمه کلمه گالوانیزه کننده به انگلیسی گالوانیزه کننده یعنی چه

گالوانیزه کننده

galvanizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها