معنی و ترجمه کلمه گامى شبیه چهار نعل به انگلیسی گامى شبیه چهار نعل یعنی چه

گامى شبیه چهار نعل

canter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها