معنی و ترجمه کلمه گاهنامه به انگلیسی گاهنامه یعنی چه

گاهنامه

periodical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها