معنی و ترجمه کلمه گاه به گاهى به انگلیسی گاه به گاهى یعنی چه

گاه به گاهى

sometimes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها