معنی و ترجمه کلمه گاه قفل به انگلیسی گاه قفل یعنی چه

گاه قفل

time lock


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها