معنی و ترجمه کلمه گاه و بیگاه به انگلیسی گاه و بیگاه یعنی چه

گاه و بیگاه

occasionally

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها