معنی و ترجمه کلمه گاو ماده کوچک به انگلیسی گاو ماده کوچک یعنی چه

گاو ماده کوچک

runt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها