معنی و ترجمه کلمه گداخته نشدنى به انگلیسی گداخته نشدنى یعنی چه

گداخته نشدنى

infusible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها