معنی و ترجمه کلمه گداختگى به انگلیسی گداختگى یعنی چه

گداختگى

flux
fusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها