معنی و ترجمه کلمه گداز نا پذیرى به انگلیسی گداز نا پذیرى یعنی چه

گداز نا پذیرى

infusibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها