معنی و ترجمه کلمه گداز نا پذیر به انگلیسی گداز نا پذیر یعنی چه

گداز نا پذیر

infusible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها