معنی و ترجمه کلمه گذاردن به انگلیسی گذاردن یعنی چه

گذاردن

impone
imprint
instate
invest
lay
pose
put
put on
reposal
repose
set
thole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها