معنی و ترجمه کلمه گراز آمریکایى به انگلیسی گراز آمریکایى یعنی چه

گراز آمریکایى

peccary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها