معنی و ترجمه کلمه گراز وحشى به انگلیسی گراز وحشى یعنی چه

گراز وحشى

boar
wild boar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها