معنی و ترجمه کلمه گرامى کردن به انگلیسی گرامى کردن یعنی چه

گرامى کردن

endearment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها