معنی و ترجمه کلمه گرانى گاه به انگلیسی گرانى گاه یعنی چه

گرانى گاه

centre of gravity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها