معنی و ترجمه کلمه گراور سازى بانور آفتاب به انگلیسی گراور سازى بانور آفتاب یعنی چه

گراور سازى بانور آفتاب

heliograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها