معنی و ترجمه کلمه گراور سازى با سیاه قلم به انگلیسی گراور سازى با سیاه قلم یعنی چه

گراور سازى با سیاه قلم

dry point

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها