معنی و ترجمه کلمه گراور سازى با فولاد به انگلیسی گراور سازى با فولاد یعنی چه

گراور سازى با فولاد

steel engraving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها