معنی و ترجمه کلمه گرایش به سوى احساسات به انگلیسی گرایش به سوى احساسات یعنی چه

گرایش به سوى احساسات

sentimentalism
sentimentality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها