معنی و ترجمه کلمه گرایش به سیاست افراطى به انگلیسی گرایش به سیاست افراطى یعنی چه

گرایش به سیاست افراطى

radicalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها