معنی و ترجمه کلمه گرایش به طرف نور به انگلیسی گرایش به طرف نور یعنی چه

گرایش به طرف نور

phototropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها