معنی و ترجمه کلمه گربه اهلى موکوتاه و دم کوتاه به انگلیسی گربه اهلى موکوتاه و دم کوتاه یعنی چه

گربه اهلى موکوتاه و دم کوتاه

manx cat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها