معنی و ترجمه کلمه گربه صفتى به انگلیسی گربه صفتى یعنی چه

گربه صفتى

cattiness
felinity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها