معنی و ترجمه کلمه گردش کنترل به انگلیسی گردش کنترل یعنی چه

گردش کنترل

control flow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها