معنی و ترجمه کلمه گردنفرازى به انگلیسی گردنفرازى یعنی چه

گردنفرازى

arrogance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها