معنی و ترجمه کلمه گردگیرى به انگلیسی گردگیرى یعنی چه

گردگیرى

dustup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها