معنی و ترجمه کلمه گرد سفید کنى به انگلیسی گرد سفید کنى یعنی چه

گرد سفید کنى

chloride of lime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها