معنی و ترجمه کلمه گرد کردن کاهشى به انگلیسی گرد کردن کاهشى یعنی چه

گرد کردن کاهشى

round down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها