معنی و ترجمه کلمه گرفتار تاریکى جهل به انگلیسی گرفتار تاریکى جهل یعنی چه

گرفتار تاریکى جهل

benighted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها