معنی و ترجمه کلمه گرفتار توفان به انگلیسی گرفتار توفان یعنی چه

گرفتار توفان

stormbound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها