معنی و ترجمه کلمه گرفتار غل و زنجیر کردن به انگلیسی گرفتار غل و زنجیر کردن یعنی چه

گرفتار غل و زنجیر کردن

enfetter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها